For at opsætte e-komplet integrationen, skal du finde dit “side navn” i e-komplet, det kan du se, når du er logget ind i e-komplet, øverst i din browser

Her skal du kopiere det der står foran e-komplet.dk og indsætte det i Jublo, på nedenstående, er det Jublo man skal sætte ind.